Dimitris & Sotiria

Wedding in Thessaloniki, Greece